Đất Xanh Services liên tục thoái vốn công ty con, tăng cường rót vốn cho các công ty thành viên

Đất Xanh Services liên tục thoái vốn công ty con, tăng cường rót vốn cho các công ty thành viên

Doanh nghiệp 13/09/2022, 06:56

Đất Xanh Services vừa thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Bất động sản Plus và CTCP Dịch vụ Nam Bộ Invest.