Hợp tác chiến lược giữa BIDV và Edmond de Rothschild

Hợp tác chiến lược giữa BIDV và Edmond de Rothschild

Tài chính - Ngân hàng 27/04/2023, 10:39

Ngày 26/04/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Edmond de Rothschild đã tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược để triển khai giải pháp đầu tư chuyên biệt, nâng tầm dịch vụ Private Banking dành cho khách h