Cảnh báo giả mạo HOSE mời đầu tư chứng khoán

Cảnh báo giả mạo HOSE mời đầu tư chứng khoán

Chứng khoán 23/05/2023, 14:38

HOSE khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng và tìm hiểu kỹ trước các lời mời tham gia đầu tư chứng khoán, tránh bị lừa đảo trong hoạt động giao dịch chứng khoán.