HoREA đề nghị không thu thêm các khoản thu khác từ đất ngoài tiền sử dụng đất, thuê đất trong trường hợp giao đất

HoREA đề nghị không thu thêm các khoản thu khác từ đất ngoài tiền sử dụng đất, thuê đất trong trường hợp giao đất

Bất động sản 12/06/2024, 08:31

Góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị bổ sung khoản 9a (mới) ...

HoREA đề nghị không thu thêm các khoản thu khác ngoài tiền sử dụng đất, thuê đất trong giao đất tái định cư

HoREA đề nghị không thu thêm các khoản thu khác ngoài tiền sử dụng đất, thuê đất trong giao đất tái định cư

Bất động sản 22/05/2024, 11:00

Góp ý dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất”, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) đề nghị bổ sung khoản 9a (mới)...

Tỉnh Nam Định duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Tỉnh Nam Định duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024

Bất động sản 08/05/2024, 11:25

Vừa qua, UBND tỉnh Nam Định ra Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn các huyện, thành phố Nam Định.