Tìm giải pháp gỡ khó cho ngành lâm, thuỷ sản

Tìm giải pháp gỡ khó cho ngành lâm, thuỷ sản

Doanh nghiệp 02/05/2023, 07:50

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá chiến lược để tháo...