Tranh luận tại Quốc hội về “tội đồ” làm chậm trễ thực hiện gói phục hồi, phát triển kinh tế

Tranh luận tại Quốc hội về “tội đồ” làm chậm trễ thực hiện gói phục hồi, phát triển kinh tế

Tin nóng 10/06/2022, 09:16

Việc chậm trễ trong thực hiện gói phục hồi, phát triển KT-XH có phải do “tội đồ” - rào cản pháp luật hay không và nếu đúng, thì đó là quy định nào?