Chưa có dư nợ với gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Chưa có dư nợ với gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng

Tài chính - Ngân hàng 22/05/2023, 08:13

Mới đây, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp,...