Danh sách 12 ngân hàng vừa được Moody's nâng hạng tín nhiệm

Danh sách 12 ngân hàng vừa được Moody's nâng hạng tín nhiệm

Tài chính - Ngân hàng 13/09/2022, 07:24

Theo cập nhật mới nhất được Tổ chức xếp hạng Moody's Investors Service (Moody’s), 12 ngân hàng Việt đã được tổ chức này nâng hạng tín nhiệm....