Topic : Happy Weekend

Cuối tuần Shopping tại TH Truemart bằng thẻ BAC A BANK để nhận ưu đãi hấp dẫn

Cuối tuần Shopping tại TH Truemart bằng thẻ BAC A BANK để nhận ưu đãi hấp dẫn

Tài chính - Ngân hàng 12/08/2022, 18:35

Khách hàng được giảm ngay 10% (tối đa 50.000 VND) trên tổng giá trị hóa đơn khi sử dụng thẻ BAC A BANK - TH truemart để thanh toán đơn hàng...