Cam Lâm (Khánh Hoà) tạm dừng mọi thủ tục gần 2.400 thửa đất tách từ chiêu hiến đất làm đường

Cam Lâm (Khánh Hoà) tạm dừng mọi thủ tục gần 2.400 thửa đất tách từ chiêu hiến đất làm đường

Bất động sản 24/11/2022, 08:10

2.385 thửa đất được hình thành từ chiêu trò hiến đất làm đường để tách thửa, phân lô, bán nền tại một số xã, thị trấn ở huyện Cam Lâm, đã phải tạm dừng....