Thế Giới Di Động đã “sạch” các khoản đầu tư trái phiếu

Thế Giới Di Động đã “sạch” các khoản đầu tư trái phiếu

Doanh nghiệp 08/04/2023, 07:11

Công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023, Thế giới di động đã thu hồi 100% gốc và lãi trái phiếu đầu tư khi đến hạn. Hiện tại, doanh nghiệp này không phát hành trái phiếu và không còn bất kỳ khoản đầu tư vào trái phiếu nào.