Chuỗi cầm đồ F88 đang huy động vốn ra sao?

Chuỗi cầm đồ F88 đang huy động vốn ra sao?

Doanh nghiệp 25/06/2022, 06:35

Từ đầu năm 2022 đến nay, CTCP Kinh doanh F88 (chuỗi cầm đồ F88) đã vay thêm 670 tỷ đồng từ kênh trái phiếu qua 5 đợt phát hành...