Topic : Idico Long Sơn

PXL bị xử phạt vì vi phạm bố thông tin

PXL bị xử phạt vì vi phạm bố thông tin

Chứng khoán 24/05/2022, 21:41

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 112/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn (UPCoM: PXL).