Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My

Quảng Nam: Chấm dứt hoạt động dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My

Bất động sản 07/01/2023, 10:36

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Quyết định về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.