Một doanh nghiệp bất động sản “năm lần bảy lượt” khất trả cổ tức

Một doanh nghiệp bất động sản “năm lần bảy lượt” khất trả cổ tức

Doanh nghiệp 14/12/2022, 22:51

Đây đã là lần thứ 8 Sudico trì hoãn việc thanh toán cổ tức năm 2016 và là lần thứ 4 trì hoãn chi trả cổ tức 2017 cho cổ đông.