Topic : Kiên Long

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo thu hồi tài sản

Ngân hàng TMCP Kiên Long thông báo thu hồi tài sản

Thị Trường 29/05/2023, 10:15

Ngân hàng TMCP Kiên Long vừa có thông báo thu hồi tài sản để xử lý thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Kiên Long thông báo thu hồi nợ vay

Ngân hàng Kiên Long thông báo thu hồi nợ vay

Thị Trường 09/05/2023, 13:15

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) vừa phát đi thông báo thu hồi nợ khoản vay theo quy định của pháp luật.