Topic : Kim Long

Công ty TNHH Kim Long liên tiếp vi phạm các quy định về đất đai, xây dựng

Công ty TNHH Kim Long liên tiếp vi phạm các quy định về đất đai, xây dựng

Bất động sản 20/03/2023, 16:09

Trong năm 2021, UBND tỉnh nhiều lần có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vi phạm trên khu đất có nguồn gốc đã giao cho Công ty TNHH Kim Long tại 3 xã, phường là Định Trung, Liên Bảo và Khai Quang (thành phố Vĩnh Yên).