Điểm sáng kinh tế Việt Nam 2023: Cơ hội mới trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô

Điểm sáng kinh tế Việt Nam 2023: Cơ hội mới trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô

Doanh nghiệp 22/01/2023, 14:00

Chia sẻ câu chuyện về kinh tế Việt Nam trước mùa xuân mới - Xuân Quý Mão với Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, Đại sứ Phạm Quang Vinh,...