Nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng

Nợ xấu của lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng

Bất động sản 23/08/2023, 18:01

Cụ thể, tỷ lệ nợ xấu lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng gia tăng so với thời điểm cùng kỳ năm trước (tháng 6.2022 là 1,53%, tháng 6.2023 là 2,47%).