Toàn cảnh lợi nhuận 28 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2022

Toàn cảnh lợi nhuận 28 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2022

Tài chính - Ngân hàng 01/11/2022, 17:35

9 tháng đầu năm 2022, tổng lợi nhuận trước thuế của 28 ngân hàng đạt 192.500 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2021.