Năm 2022, DHG lãi gần 1.000 tỷ đồng

Năm 2022, DHG lãi gần 1.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp 26/01/2023, 13:38

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2022 và lũy kế cả năm 2022...