Masan Consumer lên kế hoạch sáp nhập vào công ty khác

Masan Consumer lên kế hoạch sáp nhập vào công ty khác

Doanh nghiệp 04/04/2023, 09:40

Năm 2023, Masan Consumer đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 28.500 - 31.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 5.600 - 6.500 tỷ đồng. Đồng thời lên phương án sáp nhập...