Những đối tượng nào thuộc diện hỗ trợ về nhà ở?

Những đối tượng nào thuộc diện hỗ trợ về nhà ở?

Bất động sản 11/06/2024, 18:14

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chưa có quy định về phụ cấp lưu trú áp dụng đối với cán bộ, công chức chưa có nhà ở...

Điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước áp dụng theo quy định nào?

Điều chỉnh giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước áp dụng theo quy định nào?

Bất động sản 08/06/2024, 09:40

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở năm 2014 có quy định giá thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu...

Tính tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Tính tiền thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Bất động sản 06/06/2024, 16:30

Trong trường hợp Nhà nước có điều chỉnh tiền lương cơ bản thì UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm điều chỉnh tăng giá thuê nhà ở...

Toạ đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”

Toạ đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”

Bất động sản 11/05/2024, 13:27

Chiều 10/5, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”.

Nộp thuế thu nhập không thường xuyên có được mua nhà ở xã hội?

Nộp thuế thu nhập không thường xuyên có được mua nhà ở xã hội?

Bất động sản 08/05/2024, 16:30

Nhiều đối tượng đang nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng muốn mua nhà ở xã hội thì theo quy định họ có được mua hay không?...

Quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Quy định về điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Bất động sản 27/01/2024, 11:00

Để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội cần phải đáp ứng một trong các điều kiện là chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua,...

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội được thực hiện như thế nào?

Bất động sản 19/06/2023, 07:35

Luật Nhà ở năm 2014 nêu rõ, doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện...