Topic : Luxury Living

Tháng 3, doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu nhiều nhất?

Tháng 3, doanh nghiệp bất động sản nào phát hành trái phiếu nhiều nhất?

Doanh nghiệp 07/04/2023, 14:02

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam cho biết, 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Kinh doanh nội thất Luxury Living, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nam An và CTCP Đầu tư Kinh doanh và Phát triển đô thị Ngôi sao Phương Nam là những đơn vị bất động sản đã phát hành giá trị trái phiếu trong tháng nhiều nhất, lần lượt là 4.800 tỷ, 4.700 tỷ và 4.695 tỷ đồng.