Nhu cầu nguyên liệu đi xuống, nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh

Nhu cầu nguyên liệu đi xuống, nhập khẩu hàng hóa giảm mạnh

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/03/2023, 15:30

Nhập khẩu hàng hoá giảm trong 2 tháng đầu năm do nhu cầu nguyên liệu của doanh nghiệp giảm trong bối cảnh thiếu vắng đơn hàng, do giá hàng hoá nhập khẩu...