Hoàn tất việc chi trả bồi thường toàn bộ cho thân máy bay trực thăng BELL 505-VN 8650

Hoàn tất việc chi trả bồi thường toàn bộ cho thân máy bay trực thăng BELL 505-VN 8650

Doanh nghiệp 19/05/2023, 11:18

Bảo hiểm PVI đại diện cho Liên danh Bảo hiểm đã thực hiện chi trả bảo hiểm thân máy bay trực thăng Bell 505 số đăng ký VN-8650 cho Tổng công ty Trực thăng...