Giai đoạn 2011-2022: Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của thị trường bảo hiểm tăng 462%

Giai đoạn 2011-2022: Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của thị trường bảo hiểm tăng 462%

Doanh nghiệp 27/05/2022, 09:56

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), giai đoạn 2011-2020, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế của thị trường bảo hiểm từ 83.439 tỷ đồng...