Topic : MyShop

KienlongBank ra mắt MyShop: Quản lý tài chính ưu việt cho chủ cửa hàng bán lẻ

KienlongBank ra mắt MyShop: Quản lý tài chính ưu việt cho chủ cửa hàng bán lẻ

Tài chính - Ngân hàng 17/04/2023, 11:25

Việc tích hợp MyShop trên App KienlongBank Plus giúp các chủ cửa hàng dễ dàng vận hành, gỡ khó trong quản lý tài chính cửa hàng. Tính năng mới được Ngân hàng ra mắt sẽ hỗ trợ đắc lực cho các chủ cửa hàng dễ dàng mở rộng kinh doanh đa nền tảng, đưa đến nhữ