Thêm nhiều nhà đầu tư Mỹ quan tâm rót vốn vào thị trường Việt Nam

Thêm nhiều nhà đầu tư Mỹ quan tâm rót vốn vào thị trường Việt Nam

Doanh nghiệp 11/05/2023, 17:39

Theo ông Vũ Tú Thành - Phó Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh ASEAN, trọng tài viên VIAC, hiện có những chỉ dấu tích cực cho thấy các nhà đầu tư, doanh nghiệp...