Topic : Nghĩa Ô

Thành phố bán buôn lớn nhất thế giới có GDP bình quân đầu người vượt cả thủ đô Trung Quốc: Cứ 10 người thì có...

Thành phố bán buôn lớn nhất thế giới có GDP bình quân đầu người vượt cả thủ đô Trung Quốc: Cứ 10 người thì có...

Bất động sản 14/03/2023, 15:18

Ở đây nổi bật với khu chợ thương mại quốc tế Nghĩa Ô có diện tích bằng gần 20 sân vận động Tổ chim cộng lại.