Doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm “kêu cứu”

Doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm “kêu cứu”

Doanh nghiệp 18/05/2023, 07:30

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội một số giải pháp tháo gỡ...