Lời kêu khóc cuối cùng của một người dùng FTX cảnh báo cho hàng triệu người đang chơi tiền số: Mất hết rồi!

Lời kêu khóc cuối cùng của một người dùng FTX cảnh báo cho hàng triệu người đang chơi tiền số: Mất hết rồi!

Tài chính - Ngân hàng 13/11/2022, 19:07

Các nhà đầu tư trên FTX đang cam chịu thực tế rằng số tài sản của họ có thể biến mất vĩnh viễn.