Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 36,9%

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tăng 36,9%

Doanh nghiệp 03/03/2023, 07:46

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 02/2023 ước đạt gần 30 nghìn tỷ đồng,...