Mì Hảo Hảo xuất sang Campuchia phải có chứng nhận kiểm tra Ethylen Oxide

Mì Hảo Hảo xuất sang Campuchia phải có chứng nhận kiểm tra Ethylen Oxide

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/08/2022, 15:26

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, Campuchia chỉ bắt buộc chứng nhận kiểm tra ethylen oxide (ETO) đối với mì ăn liền Hảo Hảo của Công ty Acecook Việt Nam.