VDSC: Phải mất 2-3 năm nữa bất động sản mới có thể bắt đầu một nhịp hồi phục mới

VDSC: Phải mất 2-3 năm nữa bất động sản mới có thể bắt đầu một nhịp hồi phục mới

Bất động sản 18/11/2022, 10:55

CTCP Chứng khoán Rồng Việt cho rằng, nếu so sánh với các chu kỳ trước, dự kiến phải mất từ hai đến ba năm để thị trường bất động sản có thể bắt đầu...