Khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”

Khắc phục tình trạng “vốn chờ dự án đủ thủ tục”

Bất động sản 23/02/2023, 14:47

Qua giám sát tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP cần quyết liệt hơn...