'Soi' khối 51.000 tỷ đồng nợ nhóm 5 ở các ngân hàng

'Soi' khối 51.000 tỷ đồng nợ nhóm 5 ở các ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng 20/05/2022, 06:35

Nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tiếp tục tăng trong 3 tháng đầu năm 2022. Trong đó, tốc độ tăng nợ nhóm 5 tại MBBank cao nhất hệ thống.