Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh trong 8 tháng

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng mạnh trong 8 tháng

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/09/2022, 15:00

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), sản xuất nông lâm thủy sản (NLTS) tiếp tục đạt được kết quả khả quan, xuất khẩu NLTS tăng mạnh với thặng...