Nông nghiệp BAF muốn chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu

Nông nghiệp BAF muốn chào bán hơn 68,4 triệu cổ phiếu

Chứng khoán 11/05/2023, 08:19

Hôm nay, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023. Theo đó, BAF muốn phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ gần 47,7% vốn điều lệ.