Xuất khẩu thủy sản 2022 đạt kỷ lục gần 11 tỷ USD

Xuất khẩu thủy sản 2022 đạt kỷ lục gần 11 tỷ USD

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/12/2022, 09:40

Theo Tổng cục Thủy sản, kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2022 ước đạt kỷ lục khoảng 11 tỷ USD, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 22,2%...