Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng cao tại nhiều địa phương

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng cao tại nhiều địa phương

Doanh nghiệp 19/03/2023, 22:01

Sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng cao tại nhiều địa phương như Nghệ An, Quảng Nam, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu...