Cổ đông vừa kiện công ty Hoà Bình là ai?

Cổ đông vừa kiện công ty Hoà Bình là ai?

Doanh nghiệp 07/01/2023, 08:18

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến sự việc xảy ra ở CT CP tập đoàn xây dựng Hoà Bình, một cổ đông cá nhân tên là Huỳnh Bảo Ngọc đã khởi kiện...