Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước

Xe và Công nghệ 07/03/2023, 18:48

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt Nam (VAMI), UBND tỉnh Quảng Nam và UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đề...