Khi nào 'domino' phá sản ngân hàng tại Mỹ mới dừng lại?

Khi nào "domino" phá sản ngân hàng tại Mỹ mới dừng lại?

Tài chính - Ngân hàng 04/05/2023, 06:18

Sự sụp đổ của First Republic Bank đã gây lo ngại cho hệ thống ngân hàng Mỹ và toàn bộ nền kinh tế.