Topic : Phân NPK

Giá phân bón hôm nay 18/8: Thị trường tăng theo giá nhập khẩu Kali

Giá phân bón hôm nay 18/8: Thị trường tăng theo giá nhập khẩu Kali

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/08/2022, 08:14

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 18/8/2022.

Giá phân bón hôm nay 9/8: Ổn định ở mức cao

Giá phân bón hôm nay 9/8: Ổn định ở mức cao

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/08/2022, 08:10

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 9/8/2022.

Giá phân bón hôm nay 8/8: Đi ngang

Giá phân bón hôm nay 8/8: Đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/08/2022, 08:15

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 8/8/2022.

Giá phân bón hôm nay 10/7: Không có biến động

Giá phân bón hôm nay 10/7: Không có biến động

Hàng hoá - Tiêu dùng 10/07/2022, 10:08

Cập nhật giá phân bón hôm nay ngày 10/7/2022.