5 đối tượng phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

5 đối tượng phải trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tin nóng 22/03/2023, 11:01

Chậm nhất ngày 04/5/2023, các cá nhân trực tiếp thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022 với cơ quan thuế phải nộp hồ sơ quyết toán thuế...