Sau kiểm toán, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp có biến động lớn

Sau kiểm toán, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp có biến động lớn

Doanh nghiệp 16/06/2022, 21:20

Sự chênh lệch con số giữa báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán dường như đang trở thành vấn đề "thường niên" của nhiều doanh nghiệp.