Topic : Seedcom

'Ông trùm' đứng sau The Coffee House lỗ lũy kế nghìn tỷ đồng

'Ông trùm' đứng sau The Coffee House lỗ lũy kế nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp 31/08/2022, 07:02

Doanh nghiệp đứng sau The Coffee House lỗ ròng hơn 287 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, qua đó nâng tổng lỗ lũy kế lên 1.179 tỷ đồng.