VietinBank: Ngân hàng không có trách nhiệm với việc chậm tiến độ của Dự án Trung tâm Bến du thuyền

VietinBank: Ngân hàng không có trách nhiệm với việc chậm tiến độ của Dự án Trung tâm Bến du thuyền

Tài chính - Ngân hàng 15/11/2022, 19:12

VietinBank cho biết ngân hàng không phát hành bất cứ bảo lãnh nào cho người mua căn hộ Dự án nói trên. VietinBank thực hiện cấp giới hạn tín dụng cho Chủ đầu tư...