Phục Hưng Holdings: Nợ phình to nhưng vốn giảm, chi phí ăn mòn lợi nhuận

Phục Hưng Holdings: Nợ phình to nhưng vốn giảm, chi phí ăn mòn lợi nhuận

Doanh nghiệp 18/02/2023, 07:58

Năm 2022, tuy có tăng quy mô nhưng nguồn vốn tại CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã: PHC) lại suy giảm, do đó hệ số nợ/vốn của doanh nghiệp đang...